Wij doen er alles aan om onze dienstverlening te optimaliseren. Hierbij houden we rekening met de manier waarop we clienten benaderen, privacy, scholing en dienstbaarheid. Desondanks kan het zijn dat uw ervaring met ons niet naar verwachting is verlopen. We vragen u contact met ons op te nemen ten aanzien van de klacht of aanmerkingen. Samen kunnen we op zoek gaan een passende oplossing voor het probleem.

Mochten we er samen niet naar tevredenheid uit kunnen komen kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, de Geschilleninstantie Zorggeschil: www.zorggeschil.nl